Rewu Senegaal dafa mb lkk yu bare : gannaaw tubaab, lkku nguur, tnn nanu juroom benn ci lkki rew mi. Sunu kddu yii danu fasyene leeral caytug lkk yi ci Senegaal. Bunu seetloo caytug njngle mi bi nu moome sunu bopp ba tey dinanu gis ne nguur gi ittewoo na njnglew lkki rew mi ngir suqle leen. Wnte naka la senegaal taxawee nak fasyene jerinoo lakk yi fi nekk ci njng mi ?

Sunu kyit gii, su leeralee ni mbir miy doxee fii nu toll tembe, dina xalaat ci liwaral xamxamu lakku tubaab doyadi; dina ci teg ay xalaati caytug njngle yu gna mngook fi Senegal tollu ci mbirum mboolook lkk.

Njgle mu taxaw ci naari lkk mnatula nkk te, rax ci dolli, lu mne antu la bunu ykkamtiwul, bu nu jiitalul jngle ak lkki rew mi ci ndoorte daara. Li gn moo di nu fetale lkki rew mi cosaan ak aada, crale tubaab ubbeeku gi jm ci xamxam bu xerenu ndax tubab kat giseetunu ko lkku nootel. Ci Senegaal, tubaab di sunu naareelu lkk mna sosoo fsal sunu aada. Nanu njagle sunu lkk beeci kanaam balla nuy xalaat njaglee ci sunuy lkk.