« Contextos i representacions en els contactes lingüìstics per decisiò politica : substituciò versus diglòssia des de la perspectiva de la planetaritzaciò »

Albert BASTARDAS I BOADA

Resum   Texte complet    Sommaire

Resumen    Résumé